دارالعلم فاطمة البتول - نهاد مرجع آموزش و توانمندسازی زن شیعه
darolelm-baner1-final
مدیا
اخبار
مشاوره
دوره آموزشی
دسته بندی دوره های آموزشی
5
5
دوره های در حال ثبت نام
18
18
تعداد اساتید
185
185
دوره‌های برگزار شده

کتابخانه آنلاین دارالعلم فاطمه البتول

امکان مطالعه آنلاین کتابها و نکته برداری از آنها را برای کلیه بازدیدکنندگان عزیز فراهم آورده ایم

#iguru_button_63dccfff992b9 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_63dccfff992b9 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_63dccfff992b9 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_63dccfff992b9 .wgl_button_link { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#iguru_button_63dccfff992b9 .wgl_button_link:hover { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_name { color: #ffffff; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_wrapper:hover .cat_name { color: #ffffff; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_counter { color: #2c2c2c; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_wrapper:hover .cat_counter { color: #c4996c; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_icon { font-size: 60px; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_wrapper { background-color: rgba(25,32,50,0.5); }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_wrapper:hover { background-color: rgba(25,32,50,0.5); }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_wrapper { min-height: 510px; }#categories_module_63dccfff99a52 .iguru_module_carousel .content_wrap { min-height: 510px; }#categories_module_63dccfff99a52 .cat_wrapper { box-shadow: unset }#iguru_carousel_63dccfff9aa9e .slick-arrow {border-color: #0090b2;background-color: rgba(36,41,55,0.6);box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_63dccfff9aa9e .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_63dccfff9aa9e .slick-arrow:hover {background-color: rgba(36,41,55,0.6);box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_63dccfff9aa9e .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_63dccfff9aa9e .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#iguru_counter_63dccfff9b759 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_63dccfff9b759 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_63dccfff9b759.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_63dccfff9b759:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_63dccfff9b759 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_63dccfff9bcdd .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_63dccfff9bcdd .counter_value_wrapper, #iguru_counter_63dccfff9bcdd.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_63dccfff9bcdd:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_63dccfff9bcdd .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_63dccfff9c1f8 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_63dccfff9c1f8 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_63dccfff9c1f8.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_63dccfff9c1f8:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_63dccfff9c1f8 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_63dccfff9c8ce .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63dccfff9c8ce .spacing_size-mobile{ display: block; } }#courses_module_63dccfffa3527 .lp_course .course-title { font-size: 19px; line-height: 30px; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_63dccfffc8585 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63dccfffc8585 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_button_63dccfffc87ac .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_63dccfffc87ac .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_63dccfffc87ac .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_63dccfffc87ac .wgl_button_link { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#iguru_button_63dccfffc87ac .wgl_button_link:hover { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_63dccfffc88cd .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63dccfffc88cd .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_63dccfffc89bf{ display: none; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_63dccfffc9061 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63dccfffc9061 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_button_63dccfffc9838 .wgl_button_link { border-width: 2px; }#iguru_button_63dccfffc9838 .wgl_button_link { color: #ffffff; }#iguru_button_63dccfffc9838 .wgl_button_link:hover { color: #2c2c2c; }#iguru_button_63dccfffc9838 .wgl_button_link { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }#iguru_button_63dccfffc9838 .wgl_button_link:hover { border-color: #0090b2; background-color: #0090b2; }