دوره های غیرحضوری دارالعلم از اول مرداد برگزار خواهد شد

باتوجه به شیوع مجدد بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کاهش ترددهای شهری، تمامی دوره های تابستانی دارالعلم فاطمه البتول از ابتدای مرداد ماه به صورت غیرحضوری و از طریق سایت این موسسه برگزار خواهد شد.