مشاور دارالعلم
مشاوره
مشاوره حضوری و تلفنی

در دنیای امروز به واسطه ی تعدد منابع خبری و اطلاع رسانی و پیچیدگی روابط انسانی، موضوعات و دغدغه های متعددی در زندگی هر کدام از ما پیش می آید که ممکن است برایمان ایجاد سردرگمی و نگرانی به همراه داشته باشد و یا ما را دچار احساس های ناخوشایندی نظیر خشم و افشردگی کند که روی کیفیت زندگی و روابط ما تاثیر نامطلوب بگذارد. از این رو در دارالعلم فاطمه البتول در بخش مشاوره به صورت حضوری و تلفنی شنونده و پاسخگوی سوالات و دغدغه های شما عزیزان هستیم تا آرامش و شادکامی را میهمان دلهایتان کنیم.

لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با تلفن 09108852028 تماس حاصل فرمایید.

@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_66959bc3a5b9a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66959bc3a5b9a .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_66959bc3a5ec1 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66959bc3a5ec1 .spacing_size-desktops{ display: block; }}@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_66959bc3a5ec1 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66959bc3a5ec1 .spacing_size-tablet{ display: block; }}#iguru_img_layer_66959bc3a611d .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_66959bc3a611d .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_66959bc3a611d .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_66959bc3a611d .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_66959bc3a9497 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66959bc3a9497 .spacing_size-desktops{ display: block; }}@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_66959bc3a9497 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66959bc3a9497 .spacing_size-tablet{ display: block; }}@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_66959bc3aa2f5 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_66959bc3aa2f5 .spacing_size-mobile{ display: block; } }